TEACHING FACULTY

संकाय सदस्य 

1 अर्थशास्त्र -  रिक्त पद

2 इतिहास  - रिक्त पद

3 राजनीति विज्ञान - रिक्त पद

4 संस्कृत - RAM KUMAR ARYA , सहायक आचार्य 

5 भूगोल - रिक्त पद 

6 हिंदी साहित्य - DINESH KUMAR 

7 समाज शास्त्र - JAYESH PANCHAL