COLLEGE TOPPERS

B.A.TOPPER

Sr. No. Name of the Student Year % Division Remark
1. RAJVEER 2000 64.33 I  
2. PRATAP SINGH KASWAN 2001 64.94 I  
3. MULAYAM SINGH 2002 67.11 I  
4. MAHIPAL MOTSARA 2003 64.67 I  
5. RAKESH KUMAR 2004 65.00 I  
6. ALOK BOHARA 2005 69.00 I  
7. KUMARI CHANDRAMUKHI JAAT 2006 66.94 I  
8. KUMARI RENU KANWAR 2007 64.61 I  
9. SUNDER LAL 2008 67.05 I  
10. MUKESH KUMAR 2009 62.33 I  
11. KUMARI PRAGYA SINGH 2010 71.00 I  
12. RAKESH KUMAR 2011 66.67 I  
13. KUMARI SUNITA MEENA 2012 68.17 I  
14. KUMARI ANJANA SUTHAR 2013 62.56 I  
15. KUMARI KANTA SHARMA 2014 70.17 I  
16. SUNIL PAREEK 2015 66.72 I  
17. DALEEP MEGHWAL 2016 65.11 I  
18. SONU KANWAR RAJPUT 2017 65.56 I  
19. BHARAT PRAJAPAT 2018 67.67 I  
20. JAIPRAKASH 2019 67.39 I  

B.SC. TOPPER

SR. NO. STUDENT NAME  YEAR % DIVISION REMARK
1. KUMARI MANISHA SHARMA 2000 75.56 I  
2. KUMARI NITU MOCHI 2001 78.22 I  
3. NAVEEN POONIA 2002 73.78 I  
4. AABID KHAN CHAYAL 2003 75.60 I  
5. KUMARI NEELAM PAREEK 2004 70.63 I  
6. KUMARI NIDHI UDSARIYA 2005 79.65 I  
7. CHAIN ROOP SONI 2006 82.62 I  
8. KUMARI RISHI DASSANI 2007 76.40 I  
9. KUMARI NILAKSHI VERMA 2008 79.41 I  
10. KUMARI SAROJ SHARMA 2009 78.47 I  
11. MUKESH KUMAR MOCHI 2010 73.48 I  
12. KUMARI PREM LATA SONI 2011 79.01 I  
13. YOGESH KUMAR SHARMA 2012 72.44 I  
14. KUMARI ANITA BHAMBHU 2013 79.11 I  
15. KUMARI SITA PRAJAPAT 2014 84.15 I  
16. ANISHA CHHIMPA 2015 77.83 I  
17. KUMARI VIRUBALA SUTHAR 2016 81.68 I  
18. KUMARI KANTA MEENA 2017 84.40 I  
19. BHANUPRIYA SUNDA 2018 84.49 I  
20. PARWATI KASWAN 2019 84.15 I  

B.COM TOPPER 

SR. NO. STUDENT NAME  YEAR % DIVISION REMARK
1. MAHEEP KUMAR CHOUDHARY 2000 70.33 I  
2. NORATAN SHARMA 2001 68.33 I  
3. BHAGIRATH JOSHI 2002 65.22 I  
4. MANOJ MITTAL 2003 71.50 I  
5. DHARMENDRA KUMAR DUGAR 2004 71.00 I  
6. KUMARI SUMAN SARAF 2005 68.72 I  
7. KUMARI SONIKA SHARMA 2006 73.39 I  
8. KUMARI SUPRIYA SHARMA 2007 70.67 I  
9. NIRANJAN AGARWAL 2008 72.00 I  
10. HITENDRA KUMAR DAPTARI 2009 69.61 I  
11. BHANUPRAKASH JAISANSARIYA 2010 70.56 I  
12. MANGI LAL JOSHI 2011 66.11 I  
13. VISHAL NAHTA 2012 65.94 I  
14. SHUBHAM BHOJAK 2013 67.94 I  
15. VIKASH PAREEK 2014 67.72 I  
16. SANDEEP JOSHI 2015 65.72 I  
17. KUMARI SUMAN JANGIR 2016 71.00 I  
18. SHYAM SUNDER 2017 70.67 I  
19. KUMARI KOMAL SWAMI 2018 67.22 I  
20. ANMOL KUMAR 2019 68.11 I