FORMER PRINCIPALS

List of Principals

 

Sr no. Name  From Till date
1 Sh M.L. Sahal 01-7-1960 5-8-1961
2 Sh. B.V. Ratanam 18-11-1961 22-7-1962
3 Sh F.C.Gupta 23-07-1962 6-8-1963
4 Sh S.P Tejpal 4-10-1963 8-7-1963
5 Sh Sardar Singh sisodiya 14-71964 7-71967
6 Sh Hajarilal Jain 10-08-1967 4-8-1968
7 Sh G.N.Mathur 5-8-1968 27-71969
8 Sh Budhamal Thanvi 28-7-1969 7-7-1970
9 Sh K. L. Goshwami 13-7-1970 20-6-1973
10 Sh P.S. Bargav 4-7-1973 5-8-1974
11 Sh M.S. Sonlaki 7-9-1974 20-7-1976
12 Sh. Dinesh Chander Sharma 01-12-1976 29-09-1977
13 Sh. B.R. Mittal 30-09-1977 09-02-1979
14 Dr. J.N. Kapoor 04-09-1979 05-09-1980
15 Sh. Brij lal Gaur 06-09-1980 23-02-1983
16 Sh. H.C. Singhvi 03-09-1983 06-07-1984
17 Dr Dalip Singh 07-07-1984 14-03-1988
18 Sh. H.C. Singhvi 18-07-1988 22-08-1989
19 Dr. Dau Lal Sharma 25-08-1989 30-12-1989
20 Sh. Puran Mal Swami 26-07-1990 11-07-1994
21 Sh. S.N. Sharma 12-07-1994 12-01-1996
22 Sh. S.N. Samdani 18-01-1996 10-07-1996
23 Dr. R.S. Yadav 19-07-1996 23-08-1996
24 Sh. Bhagwan Singh 24-08-1996 09-07-1997
25 Sh. Rajni Kant Sharma 10-07-1997 05-09-1998
26 Smt. V.C. Saimwel 06-09-1998 16-07-1999
27 Dr. P.P. Aasopa 07-01-2000 30-09-2000
28 Dr. A.K. Mathur 16-04-2000 07-10-2002
29 Smt. Rekha Bejal 23-10-2002 05-08-2004
30 Sh. Hasarudeen 30-08-2006 30-06-2007
31 Dr. R.K. Verma 16-01-2008 30-09-2008
32 Sh. Shivram Poonia 04-02-2009 26-03-2010
33 Sh. Rohitashv Kumar   25-03-2010 01-10-2010
34 Dr. Krishna Rathore 09-10-2010 18-05-2012
35 Dr. P.D. Soni 09-06-2012 30-06-2013
36 Sh., Ishwar Ram Jangir 08-08-2013 30-06-2015
37 Prof. Dedaram 02-07-2015 31-01-2017
38 Dr. V.V. Barthwal 05-04-2017 31-07-2017
39 Dr. V.K. Swami  18-09-2021 09-01-2024
40 Prof. Kavita Sharma 10-01-2024 Till date