SPORTS

Sports Committee 2022-23

S.No. Name Mob. No.
1. Dr. Yogesh Chahar- Convener 9414777034
2. Sh Mukesh Kumar Prajapat  
3. Sh. Kamlesh Kumar Joshi  
4. Dr. Sunita Meena  
5. Dr. Prabhakar Dixit  
6. Sh. Sandeep Kumar Joshi