COMMITTEES

S.No. Committee Coordinator/Incharge  Co-Incharge/Members
1 IDF Shri Laxmi Narayan Jat Mrs. Zainab Akhatar, Shri Rakesh Kumar, Shri Harish Kumar Malav
2 TPP  and Other Meetings, Shri Ashish Kumar Sharma  
3 Institute Web Portal Shri Laxmi Narayan Jat  
4 Institute E- Mail Shri Laxmi Narayan Jat Shri Ashish Kumar Sharma
5 AICTE Approval Baran Shri Laxmi Narayan Jat  
6 SPP Portal Shri Laxmi Narayan Jat  
7 Rajasthan Sampark Portal Dr. Sanjay Baweja Shri Ashish Kumar Sharma
8 MHRD & AISHE Portal Shri Laxmi Narayan Jat  
9 NBA Accreditation Shri Dharam Raj Jat  
10 Student Scholarship Mrs. Rekha Kumari Meena Shri Jitesh Kumar Meena
11 Lok Suchna Adhikari Dr. Sanjay Baweja Shri Laxmi Narayan Jat
12 Store  Shri Sonu Kumar Meena Shri RamKunwar Mahawar
13 Student Grieviences and Disciplines Shri Laxmi Narayan Jat Shri Ashish Kumar Sharma
14 Library & Book Bank Shri Jitesh Kumar Meena  
15 Student Section  Dr. Harish Kumar Malav, Shri Rakesh Kumar, Mrs Shrishti Meena
16 Telephone & Internet Shri Jitesh Kumar Meena  
17 III Cell Shri Ankit Meghwal Shri Kushal Singh Shaktawat
18 Games & Sports Shri Dharam Raj Jat  
19 Estate Shri Ashish Kumar Sharma Mrs Shrishti Meena
20 Cultural Activities Shri Harish Kumar Malav Mrs. Zainab Akhatar
21 Civil Maintanance Mrs. Nisha Khinchi Mrs. Rekha Kumari Meena
22 Electrical Maintanance Shri Dharam Raj Jat Shri Kushal Singh Saktawat
23 NGF and Student Adviser Shri Nishant Kumar Dadhich  
24 Examination Shri Nishant Kumar Dadhich Shri Ankit Meghwal, Mrs. Zainab Akhatar, Mrs. Nisha Khinchi, Shri Dharam Raj Jat
25 Vidhansabha Prakostha Shri Laxmi Narayan Jat Shri Ashish Kumar Sharma
26  Pay Manager Shri Laxmi Narayan Jat  
27 Institute Management Committee Dr. Sanjay Baweja Shri Laxmi Narayan Jat, Shri Harish Kumar Malav
28 Woman Harreshment Prakostha Mrs. Zainab Akhatar Shri Dharam Raj Jat