FACULTY INFORMATION

1

Dr. Hukam Singh

MA, Ph.D.

9414445727

Principal

 

2

Dr. Sunita Aggarwal

M.Sc.,Ph.D.

9460044243

Botany

 

3

Dr. L K Sharma

M.Sc.,Ph.D.

7976816909

Botany

 

4

Dr. Ashok Nagar

M.Sc.,Ph.D.

9414311931

Botany

Deputation

5

Dr. Archna Vashishtha

M.Sc.,Ph.D.

9414681570

Botany

 

6

Dr. Rajender Prasad

M.Sc.,Ph.D.

9414681573

Botany

 

7

Dr. Jagatpal Singh

M.Sc.,Ph.D.

9414528298

Botany

 

8

Smt. Manju Meena

M.Sc.,M.Phil.

9950873183

Botany

 

9

Dr. Ashwani Kumar Verma

M.Sc.,Ph.D.

9928415462

Botany

 

10

Smt. Laxmi Meena

M.Sc.

9024140341

Botany

 

11

Sh. Pankaj Kumar

M.Sc.

7073168568

Botany

 

12

Ms. Raj Alwera

M.Sc.

9549847806

Botany

 

13

Dr. Ved Prakash Gupta

M.Sc.,Ph.D.

8585982875

Botany

 

14

Dr. Seema Gulati

M.Sc.,Ph.D.

9414706040

Chemistry

 

15

Dr. Anita Gupta 

M.Sc.,Ph.D.

9772331555

Chemistry

 

16

Dr. Rajesh Yadav

M.Sc., Ph.D.

9414640983

Chemistry

 

17

Dr. Usha Gupta

M.Sc.,Ph.D.

9461039635

Chemistry

 

18

Dr. Mamta Tiwari

M.Sc.,Ph.D.

9414681537

Chemistry

 

19

Dr. Ritu Mathur

M.Sc.,Ph.D.

9414422122

Chemistry

 

20

Dr. O.P. Singh

M.Sc.,Ph.D.

9414596410

Chemistry

 

21

Dr. Kalpna Gupta

M.Sc.,Ph.D.

9461384232

Chemistry

 

22

Dr. Vivek Mishra

M.Sc.,Ph.D.

9414679997

Chemistry

 

23

Dr. B.S. Sharma

M.Sc.,Ph.D.

9414679996

Chemistry

 

24

Dr. V.S. Yadav

M.Sc.,Ph.D.

9414640556

Chemistry

 

25

Dr. Prerna Sudan

M.Sc.,Ph.D.

9413446321

Chemistry

 

26

Dr. Ramanand Yadav

M.Sc.,Ph.D.

9414637692

Chemistry

 

27

Dr. Sudha Sukhwal Shringi 

M.Sc.,Ph.D.

9414241654

Chemistry

 

28

Smt. Rekha Sharma

M.Sc.

9414641579

Chemistry

 

29

Dr. Upender Singh

M.Sc.,Ph.D.

9414680789

Chemistry

 

30

Dr. Akhalesh Kumar 

M.Sc.,Ph.D.

9413901265

Chemistry

 

31

Dr. Manju Meena

M.Sc.,Ph.D.

9460370995

Chemistry

 

32

Dr. Chandra Kanta Verma

M.Sc.,Ph.D.

8290900261

Chemistry

 

33

Sh. Rajendra Sharma

M.Sc.

9001058940

Chemistry

 

34

Sh. Chandra Bhan Meena

MA

9414336539

Hindi

 

35

Dr. Ravi Kant Sharma

M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.

9414890633

Mathematics

 

36

Dr. Raj Pal Singh

M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.

9414292892

Mathematics

 

37

Dr. Pawan Agarwal

M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.

9414903375

Mathematics

 

38

Dr. Jitendra Singh

M.Sc.,Ph.D.

8963870064

Mathematics

 

39

Smt. Durga Meena

M.Sc.

7355927425

Mathematics

 

40

Sh. B.D. Upmanyoo

M.Sc.

9414445543

Physics

 

41

Smt. Madhu Gupta

M.Sc.

9414681546

Physics

 

42

Dr. Vishnu Gupta

M.Sc.,Ph.D.

9414361247

Physics

 

43

Sh. Sanjay Dargan

M.Sc.,M.Phil.

9414443483

Physics

 

44

Dr. Ravi Kumar Vijai

M.Sc.,Ph.D.

9414215242

Physics

 

45

Dr. Kamlesh Kumari

M.Sc.,Ph.D.

9414762590

Physics

 

46

Smt. Seema Yadav

M.Sc.

9414789794

Physics

 

47

Dr. Mahesh Mishra

M.Sc.,Ph.D.

9460135699

Physics

 

48

Dr. Kalpana

M.Sc.,Ph.D.

9414679986

 Zoology 

 

49

Dr. B.K. Sharma

M.Sc.,Ph.D.

9413342658

 Zoology 

Deputation

50

Dr. Ajay Kumar Verma

M.Sc., Ph.D.

9414315181

Zoology

 

51

Dr. Sunder Lal Sharma

M.Sc.,Ph.D.

9414431359

 Zoology 

 

52

Dr. Mamta Sharma 

M.Sc.,Ph.D.

9871147848

 Zoology 

 

53

Mrs. Deepa Bhambhani

M.Sc.

9414223491

 Zoology 

 

54

Sh. Manish Sharma

M.Sc.

9782131818

Zoology